Συσκευαστήριο

Συσκευαστήριο

Το συσκευαστήριο της εταιρίας ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε  πληρεί όλες τις προδιαγραφές HACCP, και όλους τους κανόνες υγιεινής της Ε.Ο.Κ.

Οι εγκαταστάσεις του συσκευαστηρίου, έκτασης 600τ.μ., βρίσκεται δίπλα στην μονάδα παραγωγής για άμεση μεταφορά της φρεσκάδας των ψαριών στη συσκευασία.

ISO 22000 (Παραγωγή και Συσκευασία) Ιδιόκτητο Σύγχρονο Συσκευαστήριο

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

25+ Χρόνια Λειτουργίας

Εξαλίευση

ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.

Γίνονται έλεγχοι που υποδεικνύουν πότε τα ψάρια είναι έτοιμα για πώληση.

  • Η διατροφή διακόπτεται πριν την εξαλίευση ώστε ο πεπτικός σωλήνας να έχει εκκενωθεί πλήρως.
  • Η θανάτωση των ψαριών γίνεται σε νερό με πάγο υπό  συνθήκες υγιεινής.
  • Οι δεξαμενές εξαλίευσης- «βούτες»- είναι καλλυμένες, καθαρές και έχουν απολυμανθεί.
  • Τα σκάφη-εξεδρες για την εξαλίευση καθαρίζονται, απολυμαίνονται και συντηρούνται τακτικά.

Μονάδα πάχυνσης

Η μονάδα πάχυνσης έχει ως κύριο αντικείμενο εκμετάλλευσης την εκτροφή ευρυαλλων ψαριών τσιπούρας και λαβρακιού καθώς και νέων ενδημικών μεσογειακών ειδών θαλασσίων ψαριών

Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει 3 σταδία:

1° στάδιο: μεταφορά γόνου βάρους 2γρ περίπου.

Το στάδιο αυτό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ομαλή και επιτυχή εκτροφή του γόνου

2°σταδιο: προπάχυνση

Η προπάχυνση είναι το στάδιο της εκτροφής των ιχθύων σε κλωβούς που οδηγούνται από το βάρος των 2γρ στο βάρος των 130γρ-140γρ περίπου μέσα σε ιχθυοκλωβούς με δίχτυα μικρής διαμέτρου ματιού. Η διαδικασία αυτή απαιτεί συχνή διανομή τροφής και ιδιαίτερη επίβλεψη των ιχθύων και συχνή αλλαγή των διχτύων λόγο της μικρής διαμέτρου γιατί επικαλύπτεται από πλαγκτόν και εμποδίζει έτσι την ανανέωση του νερού.

Στην αρχή της προπαχυνσης η ιχθυοπυκνότητα είναι χαμηλή και αυξάνετε όσο φτάνουμε προς το τέλος, όσον άφορα την διατροφή συνιστάται τεχνητή τροφή. Η χορήγηση της τροφής γίνεται κατά την διάρκεια της ημέρας με την μορφή συχνών διανομών .Ποσότητα ποικίλη ανάλογα με την ηλικία και το μέγεθος των ψαριών.

3°σταδιο: πάχυνση

Η πάχυνση είναι το τρίτο και σημαντικότερο στάδιο εκτροφής των ιχθύων που οδηγούνται από το βάρος των130γρ-140γρ σε 5000γρ ή μεγαλύτερο ανάλογα την ζήτηση της αγοράς.

Η διατροφή είναι τεχνητή και ισορροπημένη ανάλογα το μέγεθος και την ηλικία των ιχθύων. Η επιβίωση του πληθυσμού κατά την διάρκεια της πάχυνσης κυμαίνεται από 90-95%.

Κατά την διαδικασία παραγωγής τηρούνται όλοι οι κανονισμοί Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Όλα τα υλικά και πρώτες ύλες που χρειάζονται κατά την διαδικασία παραγωγής ακολουθούνται απο τις νόμιμες πιστοποιείσεις.

Η παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται απο άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό.

grammos

Στόχος μας είναι η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας ωστε να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις των καταναλωτών

grammos

Περιβάλλον

Οι ιχθυοκαλλιέργειες εξαρτώνται άμεσα από την θάλασσα αφού τα ψάρια ζουν και αναπτύσσονται μέσα σε αυτή και στο χώρο που έχει στη διάθεση του το ιχθυοτροφείο.

Οι μονάδες εγκαθίστανται σε περιοχές με μεγάλα βάθη, έντονα ρεύματα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ταχύτερη διάλυση και διάχυση των οργανικών υλών που αποβάλλονται από την μονάδα με συνέπεια η συσσώρευση τους να είναι όλο και μικρότερη τα τελευταία χρόνια.

Το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα της ιχθυοκαλλιέργειας είναι μηδαμινό και παρακολουθείτε από monitoring τόσο εντός του χώρου παραγωγής όσο και στην ευρύτερη περιοχή, οργανωμένη ανάλυση υδάτων με ανάδοχο του έργου το Πανεπιστήμιο Πατρών.

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree